planesvideo.cz » Downloads

Downloads

Počet souborů ke stažení:265
Celková velikost všech souborů: 5,5 GiB
Celkový počet stažení:690 900x
Počítáno od (counted from): 30.4.2009
---------------------------------------------------------------------------------
PRG, TU154M Polish Air Force, 8.10.20107,4 MiB18 121 hits10. 4. 2010
San Francisco (SFO), Boeing 747 Air China, 10.9.20097,4 MiB9 137 hits24. 9. 2009
BRQ , IL76 reg. UK-76805,11.7.200921,3 MiB8 240 hits12. 7. 2009
PRG, Boeing 747 Rayyan, 1.11.201029,4 MiB7 652 hits2. 11. 2010
PRG, A300 Beluga 7-8.7.201032,3 MiB7 641 hits8. 7. 2010
PRG, A330 Emirates prvni let, 1.7.201029,4 MiB6 158 hits1. 7. 2010
MAN, MD11 Lufthansa Cargo, 10.7.201112,7 MiB5 855 hits6. 3. 2012
PRG, Japan Air Force land, 3.5.200920,5 MiB5 792 hits5. 5. 2009
Amsterdam (AMS), 02, 1.9.2010, Polderbaan, odpoledne26,9 MiB5 726 hits28. 11. 2010
MUC, A330EY+ A340SA, 15.5.201017,4 MiB5 635 hits24. 5. 2010
PRG, A340,FAF, 1.7.201112,9 MiB5 436 hits3. 1. 2012
PRG, 2009 review44,7 MiB5 391 hits31. 12. 2009
PRG, Tristar RAF, 23.10.201017,0 MiB5 285 hits23. 10. 2010
PRG, Air Force One, 8.4.201046,9 MiB5 136 hits9. 4. 2010
PRG, A330 Emirates, 31.12.201157,4 MiB5 127 hits12. 2. 2012
ACE, osa drahy, 12.1.201246,1 MiB5 122 hits3. 2. 2012
PRG, Boeinf 7577, JET2, 19.12.201110,7 MiB5 044 hits24. 12. 2011
PRG, IL96, IL62, TU154 7.10.201030,0 MiB4 994 hits7. 4. 2010
PRG, Boeing 747 Dubai Air Wing, 23.10.201014,3 MiB4 656 hits24. 10. 2010
PRG, Airport in the snow, 10.01.201042,7 MiB4 648 hits11. 1. 2010
Curych (ZRH), 28.7.2009, B747 KAL, B777 SIA13,1 MiB4 560 hits23. 10. 2010
PRG, IL76, C17 Globemaster, 5.4.201030,0 MiB4 488 hits5. 4. 2010
London-Heathrow (LHR) RWY09L, land, 30.11.200925,9 MiB4 329 hits6. 12. 2009
Amsterdam (AMS), Boeing 747 Delta Airlines, 24.4.200910,7 MiB4 318 hits7. 5. 2009
PRG, Boeing 747 China Airlines, 3.2.201049,2 MiB4 286 hits6. 2. 2010
Manchester (MAN), three times Thomas Cook, 20.6.200914,3 MiB4 269 hits27. 6. 2009
PRG, A300, AN124, B727, 200922,2 MiB4 260 hits1. 1. 2010
Madeira (FNC), A330 Air Berlin, 20.1.200921,0 MiB4 218 hits30. 4. 2009
London-Heathrow (LHR) RWY27L, A380, land 03, 1.12.200939,3 MiB4 196 hits2. 6. 2010
Manchester (MAN), 4th part, RWY2331,4 MiB4 087 hits17. 10. 2010
PRG, B767, B777, B747, AN124, 22.4.201043,6 MiB4 005 hits7. 5. 2010
Samos(SMI), land Boeing 737 Air Berlin, 28.5.200911,5 MiB3 988 hits3. 6. 2009
PRG, Gripen, 14.10.200713,3 MiB3 978 hits6. 4. 2008
Curych (ZRH) screen Base Station,9.7.2009 peak hour15,8 MiB3 885 hits6. 8. 2009
Mnichov (MUC) RWY08L, A330/340LH, A310FDX, A330CCA, 27.7.200931,1 MiB3 720 hits18. 10. 2009
PRG, Boeing 747 Atlas Cargo,15.12.200731,4 MiB3 705 hits9. 4. 2008
PRG, C17 USAF, 10.10.200921,8 MiB3 669 hits11. 10. 2009
Curych (ZRH), 28.8.200728,5 MiB3 640 hits14. 8. 2008
PRG, OK-TVC, crosswind,13.6.20098,5 MiB3 627 hits15. 6. 2009
San Francisco (SFO), 02, 14.9.200949,5 MiB3 623 hits5. 10. 2009
PRG, C5 Galaxy, 2.4.200924,5 MiB3 575 hits30. 4. 2009
Amsterdam (AMS), Boeing 747 Delta Airlines,720p video, 24.4.200944,2 MiB3 570 hits7. 5. 2009
SYD, A380 Singapore Airlines, 2.5.20088,7 MiB3 477 hits9. 5. 2008
Amsterdam, landing in very strong crosswind, 24.4.200930,9 MiB3 467 hits23. 1. 2010
PRG, Tristar landing, 14.02.201013,7 MiB3 467 hits14. 2. 2010
PRG, A330Delta, B747 YZR, A319 AB, 5.6.201122,4 MiB3 438 hits5. 6. 2011
PRG, B757 USAF, B777 Korean, A310 Spanish AF, 4.4.200913,9 MiB3 425 hits6. 5. 2009
London-Heathrow (LHR) RWY27L, land, 1.12.200931,4 MiB3 420 hits31. 1. 2010
PRG, A380 Lufthansa, 2.10.201139,1 MiB3 417 hits3. 10. 2011
Amsterdam (AMS), 03, 2.9.2010, Polderbaan, starty dopoledne48,3 MiB3 411 hits8. 2. 2011
Manchester (MAN), take offs RWY23L, 20.6.200925,7 MiB3 398 hits26. 6. 2009
Madeira (FNC), A320, B737, 20.1.200913,4 MiB3 380 hits22. 2. 2009
Manchester (MAN), 7th part, osa RWY23R20,3 MiB3 372 hits23. 10. 2010
Přelety v letových hladinách 12/201033,0 MiB3 371 hits3. 1. 2011
Phoenix, Deer Valley, 16.11.2011, B-2927,9 MiB3 358 hits5. 2. 2011
Amsterdam (AMS), Polderbaan, 24.4.2009, B747, MD1141,8 MiB3 343 hits26. 8. 2010
Manchester (MAN), Boeing 747 Virgin Atlantic, 20.6.200928,5 MiB3 310 hits31. 8. 2009
PRG, A380 Lufthansa, take off, 2.10.201112,9 MiB3 294 hits8. 10. 2011
Munich, Air China, 15.5.201011,0 MiB3 287 hits1. 4. 2011
San Francisco (SFO), 01, 14.9.200938,2 MiB3 282 hits4. 10. 2009
Mnichov (MUC) RWY26, rain, 28.7.200937,2 MiB3 275 hits18. 10. 2009
PRG, 2xB777, KAL,ELY, 10.8.201025,3 MiB3 257 hits15. 8. 2010
PRG, Boeing 747 Martin Air Cargo, 19.12.200919,4 MiB3 226 hits20. 12. 2009
PRG, Boeing 747 Air China, 20.5.200918,8 MiB3 225 hits20. 5. 2009
Amsterdam (AMS), 4x Boeing 747, 24.4.200923,2 MiB3 218 hits17. 6. 2009
prg, 3xB747, 13.8.201039,6 MiB3 208 hits31. 8. 2010
Curych (ZRH), 29.7.2009, landing RWY1432,5 MiB3 197 hits30. 9. 2009
Munich, Sobota, 15.5.201028,5 MiB3 184 hits1. 4. 2011
PRG, B777 Korean B737 TVS, 10.10.200912,1 MiB3 166 hits11. 10. 2009
London-Heathrow (LHR) RWY27L, land 02, 1.12.200935,2 MiB3 147 hits31. 1. 2010
PRG, Boeing 737 Fischer, N902AS (OK-FUN), 4.6.201013,9 MiB3 142 hits4. 6. 2010
FNC, land RWY05, 21.01.200923,3 MiB3 123 hits8. 7. 2009
Amsterdam (AMS) 2010_01, terasa, 1.9.201028,9 MiB3 112 hits1. 10. 2010
PRG, RWY24 in winter, 14.2.201015,4 MiB3 082 hits7. 5. 2010
Munich, Thai Airwas, 14.5.20107,5 MiB3 067 hits1. 4. 2011
Manchester (MAN), 6th part, RWY23R35,9 MiB3 042 hits23. 10. 2010
PRG, Boeing 747 China AIrlines, 23.10.20098,3 MiB3 039 hits31. 12. 2009
London-Heathrow (LHR) RWY09R, take off, 30.11.200922,8 MiB3 037 hits31. 1. 2010
Curych (ZRH), 7/2009, A330 Air Canada16,2 MiB3 032 hits12. 12. 2009
PRG, TU154M Ural Airlines, 4.5.200818,2 MiB3 030 hits9. 5. 2008
PRG, Boeing 747 Japan Air Force, 4.5.200922,9 MiB3 028 hits6. 5. 2009
PRG, Boeing 747 Yangtze River Express,3.4.201024,9 MiB3 025 hits4. 4. 2010
PRG, crosswind land RWY24,13.6.20095,4 MiB3 023 hits15. 6. 2009
LKVO, Lufthansa training, 27.3.201054,2 MiB3 012 hits28. 3. 2010
PRG, Lockheed Electra, 16.5.200812,0 MiB3 010 hits9. 5. 2008
PRG, Boeing 747 YZR, start 24 v ose, 19.6.20117,9 MiB2 968 hits27. 6. 2011
PRG, Boeing 747 Air India, 6.6.201045,4 MiB2 966 hits9. 6. 2010
Munich, RWY 26R/L, 13.5.201031,7 MiB2 957 hits26. 1. 2011
PRG, Airbus A330 Emirates, 23.10.201015,7 MiB2 942 hits25. 10. 2010
Madeira (FNC), 17.1.200928,8 MiB2 930 hits5. 2. 2009
PRG, RWY24 windy, 13.3.200824,9 MiB2 866 hits9. 5. 2008
PRG, widebodies, 15.7.200926,5 MiB2 851 hits8. 9. 2009
Prelety, chata, 15.11.200919,9 MiB2 834 hits25. 11. 2009
Madeira(FNC), 18.9.0210, Boeing 767 SBA39,4 MiB2 812 hits5. 3. 2011
Amsterdam (AMS), 07, 26.4.2009, Polderbaan, starty v desti30,5 MiB2 802 hits5. 3. 2011
PRG, TU154M,Continental Airways, 30.12.200712,0 MiB2 790 hits30. 6. 2008
Přelet Eva Air, 4.4.200912,3 MiB2 786 hits11. 4. 2009
PRG, Boeing 777 Air France, 5.10.200918,2 MiB2 757 hits5. 10. 2009
Prelet A380, 4.5.20084,6 MiB2 723 hits9. 5. 2008
PRG, TU154M Aviaenergo, 17.4.20096,6 MiB2 701 hits11. 5. 2009

   

 Page 1 of 3  1  2  3  » 

Komentáře jsou uzavřeny.